Meer democratie
en minder politiek
Dat is wat burgers
verlangen van hun bestuur

VOLMONDIG JA, Eindelijk politiek die de burger omarmt

Nieuwe politiek

De oude democratie is failliet. De huidige partijpolitiek in onze gemeente maakt het vrijwel onmogelijk om Breda nog transparant en naar behoren te besturen. Reden waarom VOLMONDIG JA zich inzet voor een nieuwe politiek die de burger een volwaardige plaats geeft.

Hoe? Door in het debat over mogelijke oplossingen te luisteren naar ideeën uit de samenleving. En door de inhoud voorop te plaatsen en niet de strijd om het gelijk. Zo faciliteren we de  totstandkoming van de beste oplossingen voor Breda en omgeving. Precies waar het in een dienstbare democratie om hoort te gaan.


 

Waarom VOLMONDIG JA?


 Je kunt hier het complete VOLMONDIG JA Manifest downloaden.

 

 

VOLMONDIG JA

Roept iedereen op om onze ideeën verder
uit te dragen!

Ben je het hartgrondig met ons eens? We nodigen jou uit onze ambities te helpen waarmaken. Jouw stem, jouw steunbetuiging, jouw solidariteit, jouw enthousiasme en jouw lidmaatschap staat gelijk aan meer zeggenschap voor iedere burger, een open democratie en een stad die bestuurlijk weer vrij kan ademen. Hoe meer raadszetels de kiezers ons op woensdag 21 maart 2018 bezorgen, des te meer invloed zal VOLMONDIG JA kunnen uitoefenen, om ervoor te zorgen dat politici en bestuurders de dienende rol gaan innemen die ze behoren te vervullen.


 

 

VOLMONDIG JA

Eindelijk politiek in Breda die de burger weer omarmt!

De Burcht 26, 4834 HK Breda
info@volmondigja.nl - KVK 70199329, RSIN 858187243

    wil graag lid worden
    wil graag de nieuwsbrief ontvangen

    Inschrijving is geheel vrijblijvend en verplicht je nergens toe.
    Je maakt met je inschrijving kenbaar dat je positief tegenover onze ideeën staat.
    Ingevolge de Avg verstrekt Volmondig JA nooit gegevens aan derden.