De campagne

VOLMONDIG JA doet jou geen beloften die we na de verkiezingen niet kunnen waarmaken. Wij voeren een eerlijke campagne voor jou en alle Bredanaars in de stad, dorpen en wijken. Het algemeen belang en vernieuwend besturen staan voorop. Je mag ons houden aan de afspraken die we met elkaar maken.

Vragen over de campagne? Campagneleider Dhargyal van Oorschot is te bereiken op
telefoon 06 36 36 94 99 of op campagne@volmondigja.nl

 

 

VOLMONDIG JA, Eindelijk politiek die de burger omarmt

De burger aan zet

Programma’s zijn onleesbaar. Ze lijken op elkaar en komen nooit zo uit als beloofd. We willen oprechte openheid. Burgers willen gehoord worden. Ze hebben recht op modern en betrouwbaar bestuur, met een scherp oog voor de thema’s in de stad, of de wijk. Juist nu het weer beter gaat heeft Breda een toegankelijke gemeenteraad nodig. Die zich vaker op straat vertoont, die zich met iedereen verbindt en weet wat er leeft. Een raad van Bredanaars die de verantwoordelijkheid willen dragen en deze ook met de burger wil delen. Nu is Breda aan zet.

Neem je verantwoordelijkheid en stem VOLMONDIG JA. Voor toegankelijke stadsgenoten met gevoel voor verantwoordelijkheid, met gemeenschapszin. Die weten wat er leeft en het algemeen belang voor ogen houden. Wil je een frisse aanpak en in contact blijven kies je Volmondig Ja.

 Wie zijn onze lijstduwers?

Kandidaten VOLMONDIG JA

Peter Elbertse / 06 – 53 56 91 08
Lijsttrekker; Centrum/zuid, Dienend leider, Initiatiefnemer VOLMONDIG JA samen met Els, Respect in en buiten gemeenteraad, Antenne voor eigentijdse ontwikkelingen

Els Groeneweg / 06 – 53 64 18 00
Ulvenhout, Met Peter initiatiefnemer VOLMONDIG JA, Respect in en buiten gemeenteraad, Gedreven, doortastend, initiatiefrijk, Sociaal gezicht: zorg en zwakkeren in de samenleving

Etienne van ‘t Hof / 06 – 20 60 14 30
Centrum/zuid, Ervaring met burgerinitiatieven, Ondernemer in huisvesting met warm hart voor monumentaal erfgoed, Empathisch en Professioneel wandelcoach

Nanny Scholten / 06 – 26 30 08 61
Centrum/zuid, Weet van aanpakken, Ervaring met burgerinitiatieven, Duurzaamheid, natuur en milieu als passie

Cengiz Canli / 06 – 54 66 65 67
Tuinzigt, Ervaring in politiek werk, Gedreven, Empathisch, Gericht op welzijn van mensen, Rolmodel niet-nederlandse achtergrond, Onderwijs, Sociaal maatschappelijk domein

Gerda Rietveld / 06 – 83 24 98 20
Centrum/zuid Gedreven, Hart voor Breda, Bekend van mevrouw Janssen, maar ook van Dansfestival Breda en cultuurprijzen, Specialisatie: ondernemerschap, cultuur, sociaal domein (ouderen)

John Janssen / 06 – 20 24 86 99
Centrum, Actief in cultureel leven en ondernemersnetwerk, Begeleidt mensen met afstand tot werk, Sterk in schriftelijke en mondelinge presentatie

Dorinda Rommens- van Vugt / 06 – 10 89 66 27
Bavel, Opkomend talent, Gedreven, Betrokken, Ervaring in ondernemen, (palliatieve) zorg, Ondersteuning mantelzorgers, Inzet voor kwetsbare mensen en mantelzorgers

Charles van der Meijs / 06 – 53 60 36 12
Heusdenhout, Groot Bredaas netwerk (sportwereld), Sportcorrespondent BN de Stem, Vrijwillig ambtenaar, Ervaring burgerinitiatieven, Hart op de goede plaats

Dhargyäl van Oorschot / 06 – 36 36 94 99
Centrum, campagneleider, Jonge enthousiaste en innovatieve start-upper, Scherp in analyses, Prikkelend naar gevestigde orde, Veelbelovend ontwikkeling nieuwe digitale interactieve communicatievormen, Rolmodel voor millennials

Martin van der Muren / 06 – 18 68 83 74
Haagse Beemden, achtergrond Personeel en Organisatie, ruime bestuurlijke-en werkervaring. Teamplayer. Medezeggenschap hoog in het vaandel.


 
 


 
 

Selectiecommissie

In 2 maanden is de Selectiecommissie tot een lijst met kandidaten gekomen. Kwaliteit en zorgvuldigheid stonden voorop, terwijl - in lijn met de principes van VOLMONDIG JA - ook veel aandacht is gegeven aan openheid.

Profiel, procedure en selectiecriteria waren op de website vermeld, er is een openbare informatiebijeenkomst gehouden en er zijn gesprekken gevoerd waarin integriteit een specifiek thema is geweest. Ook zijn we van iedereen de digitale footprint nagegaan, om te voorkomen dat we later geconfronteerd worden met onwelgevallige kwesties.

Als selectiecommissie zijn we trots op de kwaliteit en het enthousiasme van de kandidaten, hun brede inbedding in de Bredase samenleving én over het feit dat de 1e 10 plaatsen 50-50 verdeeld zijn over mannen en vrouwen. We wensen Peter Elbertse en zijn team alle succes toe bij de komende verkiezingen!.


 

VOLMONDIG JA

Roept iedereen op om onze ideeën verder uit te dragen!

Ben je het hartgrondig met ons eens? Laat het de mensen in je omgeving weten. We hebben jou nodig. Wij hebben een uitgesproken ambitie. We nodigen jou uit ons te helpen deze waar te maken en onze partij uit te bouwen!
Jouw stem, jouw steunbetuiging, jouw solidariteit, jouw enthousiasme en jouw lidmaatschap staat gelijk aan zeggenschap voor iedere burger, een open democratie en een stad die bestuurlijk weer vrij kan ademen. Hoe meer raadszetels de kiezers ons op woensdag 21 maart 2018 bezorgen, des te meer invloed zal VOLMONDIG JA uitoefenen, om ervoor te zorgen dat politici en bestuurders de dienende rol gaan innemen die ze behoren te vervullen.


 
 

VOLMONDIG JA

Eindelijk politiek in Breda die de burger weer omarmt!

Lange Akker 27, 4847KL Teteringen
info@volmondigja.nl - KVK 70199329, RSIN 858187243

wil graag lid worden
wil graag de nieuwsbrief ontvangen

Inschrijving is geheel vrijblijvend en verplicht je nergens toe.
Je maakt met je inschrijving kenbaar dat je positief tegenover onze ideeën staat.